top
Om een nader beeld te geven van het profiel van Monique Bruinsma volgt hieronder een overzicht van door haar uitgevoerde projecten. Veelal samen met anderen uiteraard.


Kies een thema:

In kaart brengen van de zware cq georganiseerde misdaad

Evalueren en ondersteunen van gemeentelijk veiligheidsbeleid

Onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van geweldproblemen

Evaluatie van specifieke maatregelen of programma's

Overig