top
Bruinsma is gespecialiseerd in het bundelen van beschikbare kennis over actuele veiligheidsproblemen: uit dossiers, uit databestanden, en vooral ook: uit hoofden van mensen. Het gaat dan in het bijzonder om de interpretatie van problemen en het zoeken naar verbetermogelijkheden op het terrein van lokale veiligheid(szorg).

Het is Bruinsma's ambitie om in elk onderzoek nauw op te trekken met de analisten en onderzoekers van politiekorpsen, openbaar ministeries en gemeenten. Samenwerken levert veel op.

In veel van haar onderzoeken heeft zij de rol van ingehuurde projectleider die de werknemers van een organisatie aanstuurt en ondersteunt in het bijeenbrengen van informatie en kennis. Hierna volgt gezamenlijke analyse van de resultaten, eventueel aanvullend literatuuronderzoek en neemt Bruinsma de verantwoordelijkheid voor eindrapportage op zich. Met deze werkwijze zit ieder het meest in zijn kracht.

De afgelopen jaren heeft zij voor gemeenten, korpsen en justitie onder andere gewerkt aan:sign